Sprzedaż stoisk

SPRZEDAŻ MIEJSC HANDLOWYCH ROZPOCZNIE SIĘ 1 SIERPNIA
Sprzedażą stoisk handlowych, które będą funkcjonowały podczas XLedycji Święta Kwiatów Owoców i Warzyw zajmuje się Pływalnia Miejska „Nawa”.
(1.08 – sprzedaż stoisk w siedzibie Pływalni Miejskiej „Nawa”, od 2.08 – telefoniczna sprzedaż stoisk)

Kontakt: 512 178 899
http://www.pm.nawa-skierniewice.pl/