Sprzedaż stoisk

SPRZEDAŻ MIEJSC HANDLOWYCH ROZPOCZNIE SIĘ 1 SIERPNIA
Sprzedażą stoisk handlowych, które będą funkcjonowały podczas XXXIX edycji Święta Kwiatów Owoców i Warzyw zajmuje się Pływalnia Miejska „Nawa”.
Kontakt: 512 178 899
http://www.pm.nawa-skierniewice.pl/