Program

Informujemy, że konsultacje z pracownikami naukowymi Instytutu Ogrodnictwa (w ramach Targów Ogrodniczo-Rolnych) odbywać się będą w godzinach 11:00-15:00

PROGRAM

PLAKATY_2016_program

LOGO