Plan terenu

MAPA

Dla przeprowadzenia imprezy niezbędne jest wyłączenie z ruchu drogowego następujących ulic:

Rynek, Żwirki, Gałeckiego, Batorego (odc. Strykowska-Rynek), Prymasowska (odc. Senatorska-Jagiellońska), Konstytucji 3-go Maja, Wita Stwosza, Reymonta (odc. Żwirki-Rybickiego), Zawadzkiego, Buczka, Pomologiczna (odc. Buczka – 25-lecia PRL).
Wyłączenie z ruchu nastąpi poprzez ustawienie zapór drogowych ze znakami B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach) oraz innych towarzyszących znaków pionowych. W związku z tym dla utrzymania ruchu w centrum miasta oraz dla zapewnienia możliwie największej ilości miejsc postojowych, wprowadza się następujące zmiany organizacji ruchu w ulicach przyległych:
– ul. Sobieskiego (odcinek ul. Lelewela do ul. Sienkiewicza) dopuszcza się parkowanie po obydwu stronach ulicy – samochody osobowe),
– ul. Rybickiego (odcinek od Pomologicznej do ul. Reymonta) dopuszcza się jednostronne parkowanie – samochody osobowe,
– ul. Rybickiego (odcinek od Sobieskiego do ul. Reymonta) dopuszcza się jednostronne parkowanie – samochody osobowe,
– ul. Lelewela dopuszcza się parkowanie obustronne – samochody osobowe;
– ul. Sienkiewicza (odc. od Dworcowej do Sobieskiego) dopuszcza się obustronne parkowanie – samochody osobowe);
– ul. Pomologiczna – cała – dopuszcza się obustronne parkowanie – samochody osobowe i mikrobusy, autobusy;
– plac Św. Floriana;
– ul. Floriana – plac utwardzony;
– ul. Wodna – plac nieutwardzony;
– Plac Dąbrowskiego.
– ul. Dworcowa – parking
– ul. Mickiewicza – parking

Zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone poprzez ustawienie tymczasowego oznakowania pionowego oraz zakrycie niektórych znaków stałej organizacji ruchu.

Czas obowiązywania tymczasowej organizacji ruchu

od dnia 16 września 2016 r. godz. 7.00 (mały rynek) godz. 18.00 (cały obszar SŚKOiW)
do dnia 19 września 2015 r. godz. 24.00

Wykaz miejsc postojowych

Miejsca postoju dla samochodów osobowych:
ul. Dworcowa – parking,
ul. Mickiewicza – parking,
ul. Lelewela – zatoki postojowe,
ul. Pomologiczna – jezdnia – obustronnie na danych odcinkach ulicy,
ul. Rybickiego – jezdnia na odcinkach: Pomologiczna – Reymonta jezdnia; Reymonta – Sobieskiego – obustronnie,
ul. Sienkiewicza – jezdnia, zatoka parkingowa (obustronnie na całym odcinku ulicy),
plac Św. Floriana,
plac utwardzony przy ul. Floriana,
plac przy ul. Wodnej,
plac Dąbrowskiego,
2 place przy ul. Strykowskiej.

Miejsca postoju dla autobusów i mikrobusów:
ul. Pomologiczna – jezdnia, zatoka parkingowa,